La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Article Sr. Lluís Coll_Jornada Pagesos i pastor. Un model sostenible, la tradicio posada al dia