La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Conclusions jornada “Les curses de muntanya en entorns naturals i rurals: Reptes i oportunitats per un ús responsable i sostenible

Les curses per la muntanya són un fenomen en expansió i amb un fort creixement els darrers anys a Catalunya