La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

La implantació territorial de les energies renovables a Catalunya “El món rural com a generador d’energia”

La societat requereix energia ja que és un element clau per al seu desenvolupament. Tot i així, l’actual model energètic és insostenible ja que implica uns processos de producció, transformació i consum que no respecten les necessitats de les generacions futures i són responsables de bona part de l’actual degradació socioambiental del planeta.