La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Resum executiu de l’estudi “Creació d’empreses i noves oportunitats d’ocupació en zones rurals: Detecció de nous jaciments i eines de finançament”

Resum executiu presentat a la jornada “Anem per feina: ocupació al món rural català, què i com?