La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Conclusions del I Congrés Rural Smart Grids

Document de conclusions del I Congrés Rural Smart Grids celebrat a Barcelona el 2012.