La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

13/02/2013

S’amplia la diagnosi del projecte ODISSEU amb dos comarques

A la diagnosi realitzada en 2011 s’afegeixen les comarques del Priorat i l’Alt Urgell.