La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

24/04/2012

Cal regular la recol·lecció de bolets a Catalunya i fer-ho amb consens i comptant amb la iniciativa dels propietaris dels boscos

La FMR va organitzar, conjuntament amb el Paratge Natural d’Interès Nacional, PNIN, de Poblet i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, CTFC, una jornada sobre “La regulació de la recol·lecció de bolets a Catalunya”.

En la jornada es van exposar iniciatives de regulació de finques públiques i privades ja existents a Catalunya, i la seva viabilitat, concloent també que és necessària una regulació i que cal fer-ho des del consens i amb la iniciativa dels propietaris, entenent aquesta regulació com una oportunitat més de desenvolupament del món rural, i sobretot de conscienciar a la ciutadania del respecte i ús d’aquest aprofitament forestal.

El Sr. Joaquim Rodríguez, Responsable de l’Ordenació del Medi Natural – Subdirecció general de boscos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, va exposar que la normativa catalana preveu que es pugui regular la recol·lecció de bolets i va manifestar que cal posar en valor els aprofitaments i productes secundaris del bosc per tal d’afavorir la seva rendibilitat i facilitar i promoure la seva gestió.