La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

24/09/2015

Els plans d'igualtat registrats a Catalunya ja inclouen més de 87.000 persones treballadores

Els plans d’igualtat inscrits actualment al registre de la Generalitat de Catalunya ja inclouen 87.116 persones treballadores, 48.943 dones i 38.173 homes. Des del 2013, un total de 40 empreses han fet el pas voluntari d’afegir els seus plans a l’esmentat registre, l’únic d’aquestes característiques existent a nivell de l’estat. Entre les companyies que han inscrit els seus plans d’igualtat hi trobem el F.C. Barcelona, Seat o Borges.

 
Un pla d'igualtat és un conjunt ordenat de mesures per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a l'empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els plans d'igualtat fixen els objectius concrets d'igualtat que s'han d'assolir, les estratègies i les pràctiques que s'han d'adoptar per a la seva consecució, així com l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

Veure més