La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Arxiu històric notícies

La Fundació Món Rural compleix 10 anys treballant pel territori

L’any 2006 va nàixer la Fundació del Món Rural fruit d’un esdeveniment històric: el I Congrés del Món Rural catal

El 2006 el món rural català va viure un esdeveniment històric: el I Congrés del Món Rural de Catalunya del qual en va sorgir la Fundació del Món Rural per desenvolupar les seves conclusions. Enguany celebrem el nostre desè aniversari: 10 anys treballant pel món rural català. El Congrés va suposar un punt d'inflexió: era la primera trobada que amb una visió transversal, pluridisciplinar i amb la participació de tots els agents de l'àmbit rural que posava sobre la taula els reptes del món rural català, abordant-los des de cinc eixos de treball: Diàleg món rural/món urbà, Competitivitat, Sostenibilitat, Vertebració social i Repte Institucional. Una fita històrica col·lectiva que ha influït en totes les polítiques públiques posteriors referides tant al sector agroalimentari i pesquer com al desenvolupament econòmic i social del territori des de la sostenibilitat i amb el clar objectiu de la millora de la qualitat de vida dels seus habitants.
 
La Fundació va iniciar llavors el seu treball pel món rural: per una banda ens plantejàvem ser els que mantinguéssim i difonguéssim les conclusions del Congrés. També ens vam plantejar com a objectiu ser un think tank del món rural: promoure, impulsar i generar recerca, coneixement i debat social, amb la finalitat de promocionar els valors del món rural, així com contribuir a l’equilibri territorial, a partir de la dinamització econòmica i social i la sostenibilitat.  Una tasca que hem cobert amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i dels nostres patrons representants de la indústria agroalimentària catalana i d'altres empreses arrelades al territori. També ho hem fet en col·laboració, especialment, amb entitats i agents actius del territori amb els que s’han teixit una xarxa de complicitats i relacions que han permès obtenir uns millors resultats fruit del treball conjunt. Hem fet aportacions multidisciplinars, hem fet propostes, hem generat documents de treball, informes, projectes participatius, jornades, congressos o hem col·laborat en proves pilot.
 
Amb tot, ens queden moltes reptes per entomar i tenim molt a dir. Durant el darrer trimestre de l'any promourem diferents actes públics, debats i accions per analitzar els reptes del món rural a partir de la commemoració del nostre desè aniversari. Us deixem, mentrestant, un tast (menú degustació) d'allò que hem fet durant els darrers deu anys, els que considerem els projectes més representatius:  

10 anys d'informes, estudis, propostes i projectes

Gràcies a totes les persones, entitats, empreses i institucions que, amb el seu esforç i col·laboració, han fet possible la nostra tasca.