La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Arxiu històric notícies

Pràcticum ODISSEU per a la innovació

El programa Odisseu vol facilitar a les empreses el contacte amb joves universitaris que s’adeqüin a les seves necessitats i perfils per a fer créixer un projecte empresarial i que a més vulguin tornar al medi rural després de formar-se.
Amb aquest objectiu, Odisseu ofereix informació pràctica sobre la tipologia de convenis de pràctiques, incentius per a les empreses i borses de pràctiques de les universitats catalanes.