La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Arxiu històric notícies

Diferents experts reflexionaran sobre el paper de l’agricultura al segle XXI, en el marc de la plataforma Agrofòrum

S’analitzaran grans reptes de futur com l’energia, la seguretat alimentària o el canvi
climàtic i com l’agricultura n’esdevé víctima, problema i solució alhora