La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Arxiu històric notícies

La figura del mestre, clau per a la vinculació de les escoles rurals al territori

Les conclusions del projecte FOPROMAR assenyalen la necessitat d’establir una formació específica per a mestres sobre el món rural, per tal que els docents de les escoles rurals adquireixin competències i recursos adaptats a l’especificitat d’aquest tipus d’entorns.

L’ensenyament és un element clau de socialització i per aquest motiu és tan rellevant la seva avaluació constant, l’estudi dels seus processos i la qualitat dels professionals docents. Un pas més en aquesta revisió és el vincle de la comunitat educativa amb la comunitat local, i aquí és on s’observa que els canvis que han experimentat els darrers anys les zones rurals han tingut i tenen una incidència directa en l'escola rural i en els docents que hi treballen.

Així va néixer el projecte “La Formació professional i les competències del mestre rural com a dinamitzador de la dimensió territorial de l'escola rural” (FOPROMAR), cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El FOPROMAR és un projecte d’abast transnacional, on hi participen les Universitats de Barcelona, Saragossa, Bordeus i la facultat de Psicologia de Lisboa, representant el món acadèmic, i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i el Secretariat d’Escola Rural de Catalunya, representant els mestres. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és proposar un pla de formació permanent i unes propostes de formació inicial per tal de cobrir les necessitats competencials dels nous i noves mestres rurals.

El mestre rural, tant en les seves funcions bàsiques d'ensenyament com en aquelles altres de caràcter social, precisa d'unes competències específiques que li permetin exercir la seva activitat amb les màximes garanties d’èxit, competències que ara mateix no estan regulades d'una manera concreta en els processos formatius. Així, el projecte ha detectat que hi ha una manca generalitzada de competències i continguts referits a la especificitat de l'escola rural, tant en el seu àmbit pedagògic com territorial, en els actuals sistemes de formació inicial i permanent dels territoris analitzats (en els quals hi ha Catalunya i l’Aragó).

Propostes de formació

Les conclusions del projecte assenyalen diverses propostes per vincular la comunitat educativa amb el món rural, d’entre les quals destaquen les iniciatives de formació inicial i de formació permanent.

Pel que fa a la formació inicial, en primer lloc les propostes passen per l'organització de cursos i màsters universitaris que permetin als mestres especialitzar-se en el món rural. En aquest sentit s’iniciarà un màster en Educació i Desenvolupament Rural a la Universitat de Barcelona el setembre de 2020. Conjuntament la Universitat de Saragossa i la Universitat de Barcelona proposen, a més, que a mig termini es creï una menció de mestre rural, com una especialització més dins de la formació de mestres.

Una de les propostes rellevants dins d’aquest primer àmbit és també la Formació de formadors. Es tracta de qualificar una sèrie de professionals que s'encarregarien de formar els mestres en les especificitats de l'escola rural. Aquests formadors serien mestres i professorat universitari que hagin superat un curs de Formació de formadors en l’escola rural.

I en relació a la formació permanent, l’estudi assenyala que cal més implicació de l'administració pública, amb l'organització, per exemple, de cursos, seminaris i intercanvis entre professorat rural, així com l’organització d’una formació d'acollida específica per a mestres que arriben per primera vegada a l'escola rural, per tal d’afavorir una major i més ràpida adaptació dels mestres a l'escola rural.

L’estudi complet del FOPROMAR es podrà consultar properament al web de la Fundació Món Rural, i s’espera que sigui una eina d’estudi i treball per tal de transformar els ensenyaments professionals per adaptar-los a les necessitats i especificitats dels territoris rurals.