La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Arxiu històric notícies

Consulta la pàgina web d'espais agraris

El portal Espais Agraris recull els resultats dels següents informes: Espais Agraris: definició i indicadors per a la seva caracterització i Protocol metodològic per a la caracterització dels espais agraris a Catalunya. El resultat és una eina de valoració dels espais agraris de Catalunya que pretén facilitar la presa de decisions en la planificació i ordenació territorial. Com a conclusió, el treball proposa un mapa de valor dels espais agraris.

Aquesta és una proposta per conèixer, identificar geogràficament i valorar conjuntament els entorns, amb l’objectiu d’avaluar estratègies i fer propostes de futur per als espais agraris de Catalunya.