La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Arxiu històric notícies

L’Observatori del Món Rural incorpora dades segmentades per comarques

L’estudi anual de la Fundació Món Rural esdevé encara més exhaustiu, posant a disposició de persones, entitats, empreses i administracions les dades segmentades a nivell local

L’Observatori del Món Rural, l’estudi que recull les principals dades que indiquen l’estat de situació del món rural anualment, s’amplia incorporant els indicadors a nivell comarcal. D’aquesta manera, l’eina impulsada per la Fundació Món Rural esdevé un treball encara més exhaustiu i rigorós que permet copsar d’una ullada el dinamisme del món rural català en totes les seves dimensions. A partir dels indicadors agrupats temàticament -demografia, economia, serveis i qualitat de vida i territori-, l’Observatori permet conèixer l’evolució del món rural respecte l’any anterior, i alhora comparar món rural i món urbà.

La Fundació Món Rural posa a disposició de persones, entitats, empreses i administracions aquestes dades per tal de fomentar la divulgació i per orientar accions o projectes de recerca. L’Observatori detalla indicadors demogràfics, com ara la taxa d’envelliment, els municipis amb pèrdua poblacional o la població estrangera; indicadors econòmics, com ara els joves incorporats al sector agrari, l’atur registrat o les places d’allotjaments turístics; indicadors de qualitat de vida, com els municipis sense escola, la valoració dels transport públic o la disponibilitat d’equipaments culturals; i indicadors de territori i medi ambient, com ara la superfície forestal i agrària o la superfície agrària ecològica.

A banda de fer un seguiment dels indicadors de referència en cadascun dels àmbits analitzats, l'Observatori del Món Rural també duu a terme en aquest treball una comparativa de les dades recopilades per al món rural amb dades relatives a l'àmbit urbà, la qual cosa permet donar una visió més realista a la societat. Podeu consultar les dades actualitzades de l’OMR aquí.