La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Arxiu històric notícies

La FMR presenta una versió actualitzada de l’Observatori del Món Rural

La nova versió de l’Observatori del Món Rural incorpora les dades definitives de recollida selectiva i revisa alguns indicadors. Es pot consultar a través d’aquest enllaç

La Fundació del Món Rural ha actualitzat algunes dades de l’Observatori del Món Rural de l’any 2018, la nova versió del qual ja està disponible al web de l’entitat. En concret, s’ha incorporat a l’Observatori les dades definitives de recollida selectiva (kg/hab/any) a nivell municipal i s’ha fet la pertinent comparativa amb l’àmbit urbà. També s’han revisat alguns indicadors dels àmbits de Demografia i Economia, que no alteren les conclusions de l’Observatori d’enguany.

Aquest complet estudi assenyala que el món rural segueix perdent població, encara que s’observa una desacceleració d’aquesta pèrdua amb una variació de població rural que equival gairebé a la meitat de la perduda l’any 2016. En canvi, el conjunt de municipis urbans gairebé dobla la població que guanya respecte l’any anterior. Als municipis amb <500 habitants també se segueix perdent població però en menor grau respecte el 2016, i es redueix el nombre de municipis rurals amb pèrdua de població. L'observatori posa de manifest un context econòmic que millora i una bona valoració dels serveis bàsics al món rural, on l'educació i la sanitat és valoren positivament mentre que el transport públic i la qualitat de la connexió a internet han de millorar.

L’Observatori del Món Rural (OMR) és una eina nascuda l’any 2017 per tal de radiografiar i donar a conèixer la situació del món rural català en àmbits tan importants per al seu desenvolupament com la demografia, l’economia, els serveis i la qualitat de vida. La seva manera d’operar es basa en la recopilació de dades d’un conjunt d’indicadors anuals públics que permet reflectir i posar llum a una situació, la del món rural català, sovint poc coneguda i presonera d’un seguit d’idees preconcebudes que no sempre es corresponen amb la realitat. L’anàlisi d’aquests indicadors, que són agrupats temàticament –demografia, economia, serveis i qualitat de vida, i territori-, permet traçar una evolució contínua de l’estat del món rural quant a les seves dinàmiques i variables més importants.

Podeu consultar l’estudi de l’observatori aquí