La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Arxiu històric notícies

La Fundació del Món Rural presenta en societat una eina pionera per a la valoració dels espais agraris

L’objectiu d’aquesta nova eina és dotar el sector, per primera vegada, d’una fórmula d’anàlisi i caracterització d’espais que permeti determinar-ne el seu valor a partir de paràmetres objectius. La jornada de presentació ha comptat amb la participació de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Sra. Teresa Jordà

Aquest dijous 26 de juliol ha tingut lloc a Barcelona la jornada ‘Valorem els espais agraris de Catalunya’, en la qual s’ha presentat una nova metodologia per analitzar, identificar i caracteritzar els espais agraris catalans. Aquest projecte, impulsat per la Fundació del Món Rural amb la col·laboració de la Fundació Agroterritori, parteix de la voluntat d’establir un consens sobre el concepte ‘espai agrari’ en una primera fase per, posteriorment, treballar de forma pionera la caracterització d’aquests espais a partir d’indicadors objectius que en permetin la seva valoració.

Els indicadors dissenyats analitzen diverses variables importants a l’hora d’avaluar i determinar el valor dels espais agraris, com ara la productivitat agrícola, el grau de biodiversitat, el valor del paisatge, el model productiu o les seves zones vulnerables, entre d’altres. En total n’hi ha 20, que s’agrupen en indicadors compostos. El projecte pretén aportar una eina d’anàlisi i valoració dels espais agraris a Catalunya, ampliar la visió que es té d’aquests espais i promoure’n un tractament actiu des de la planificació i l’ordenació del territori. En l'actualitat, amb la legislació urbanística catalana, el sòl només es classifica en tres categories: urbà, sòl urbanitzable i no urbanitzable. Els espais agraris només es tracten com a sòl no urbanitzable, sense cap valoració ni atribució més. En aquest sentit, les organitzacions agràries han reivindicat històricament que els espais agraris fossin tractats de manera específica, unes reivindicacions que han fet seves el Govern i el Parlament de Catalunya. D'altra banda, diferents documents de planejament urbà, com ara el Pla Territorial General de Catalunya i altres d'àmbit territorial menor, havien reclamat una definició i regulació legal dels espais agraris per poder impulsar en l’àmbit de les polítiques públiques el tractament estratègic que la producció agrària necessita a casa nostra.

La jornada s’ha celebrat a la seu del departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 de Barcelona), i ha comptat amb la participació de diverses personalitats. La benvinguda ha anar a càrrec de l’Honorable consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, qui ha fet una defensa dels espais agraris i expressat la necessitat de protegir-los de manera singular. «És necessari protegir aquests espais i posar-los al nivell dels espais naturals», constata la consellera. «La preservació i la protecció dels espais agraris és un element de conservació de la cultura, la biodiversitat i la producció d’aliments del nostre territori», ha afegit Jordà.

Tot seguit, ha tingut lloc la ponència ‘Grup de Treball dels Espais Agraris’, a càrrec del Sr. Antoni Ferran, assessor tècnic del Pla Territorial Parcial del Penedès, que ha abordat la necessitat de caracteritzar aquests espais. Un cop acabada la ponència, s’ha presentat el protocol metodològic, a càrrec del Sr. Eduard Trepat i el Sr. Marc Costa, tècnics de la Fundació Món Rural, i el Sr. David Vivet, tècnic d’Unió de Pagesos. La presentació s’ha dut a terme a través d’un nou espai web habilitat específicament per donar a conèixer les característiques principals del protocol presentat. A la web s’hi poden consultar els indicadors analitzats i descarregar la documentació general del projecte (http://espais.fmr.cat/). La cloenda de l’acte ha anat a càrrec del Sr. Oriol Anson, director general de Desenvolupament Rural de la Generalitat i el Sr. Marc Riera, director de la Fundació Món Rural.

Valor del sector agrari

El sector primari té un pes socioeconòmic limitat. No arriba a ocupar el 2% dels treballadors catalans i no arriba a l’1% del valor afegit brut català que, cada vegada més, va a la baixa. En canvi, si observem el sector primari conjuntament amb la indústria agroalimentària, veiem que esdevenen un dels principals sectors del país, en tant que productor d’aliments, especialment per la seva importància territorial doncs la superfície agrària (conreus, forestal i de pastures) suposa el 90% del territori català.