La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Arxiu històric notícies

El despoblament rural es redueix quasi a la meitat

El món rural català presenta un atur més baix i una major creació d’empreses que l’urbà

Aquests són alguns dels resultats de l’Observatori del Món Rural 2018, que, entre altres coses, realitzen una comparativa entre la demografia, l’economia, els serveis i la qualitat de vida del món rural i els espais urbans

El director general de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya, Oriol Anson, ha participat aquest matí, a Lleida, en la presentació dels resultats de la segona edició de l’Observatori del Món Rural, juntament amb el director de la Fundació del Món Rural, Marc Riera, i del director dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Ferran de Noguera.

Món rural: població més envellida, menys atur, bona qualitat de vida i major creació d’empreses

Les dades més rellevants de l’informe d’enguany presentat avui constaten –com ha subratllat Marc Riera- que, pel que fa a la demografia, el món rural segueix perdent població, encara que s’observa una desacceleració d’aquesta minva, així com una reducció del nombre de municipis que pateixen aquesta realitat. A més, hi ha un  incrementmolt lleu de la població jove (menys de 35 anys) i de la població estrangera en el món rural. Finalment, creixen l’envelliment i el sobre envelliment tant en el món rural com en l’urbà, tot i que en l’àmbit rural aquest fenomen segueix sent més elevat.

Respecte a l’economia, les dades són positives en ambdós casos, doncs es generen noves empreses tot i que amb menys intensitat respecte el 2016, segueix augmentant el nombre d’afiliats a la seguretat social i se segueix reduint l’atur, que es manté 2 punts per sota en el món rural, respecte del món urbà.

En relació a l’àmbit de la qualitat de vida i dels serveis, el món rural revalida la notable valoració assolida l’any 2017, destacant en positiu i de forma especial la satisfacció amb els serveis de salut o la reducció del nombre de municipis que no tenen llar d’infants. I com a notes negatives, queden pendents de millora el transport públic i la disponibilitat de fibra òptica als domicilis. Així mateix, també és destacable el menor preu dels lloguers que presenta el món rural, tot i que també comencen a mostrar una tendència a l’alça.

Per la seva banda, en el decurs de la presentació, Oriol Anson ha posat en valor la utilitat de l’Observatori com a “eina per a prendre el pols al món rural i veure què cal reforçar o millorar”, tot destacant “la necessitat d’abordar les seves problemàtiques des d’una perspectiva transversal que permeti una equiparació d’oportunitats entre les persones que resideixen en zones rurals i els veïns de ciutats i trames urbanes”. El director general de Desenvolupament Rural del DARP també s’ha referit a algunes iniciatives que s’estan duent a terme per a avançar en aquest treball transversal, com ara les accions dels grups Leader i la comissió sobre despoblament rural.

D’altra banda, el director dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Ferran de Noguera, ha situat el context de la ruralitat lleidatana, donant algunes xifres sobre el volum de població i comarques de la demarcació que poden ser considerades rurals.

L’Observatori del Món Rural (OMR) és una eina nascuda l’any passat per tal de radiografiar i donar a conèixer la situació del món rural català en àmbits tan importants per al seu desenvolupament com la demografia, l’economia, els serveis i la qualitat de vida. La seva manera d’operar es basa en la recopilació de dades d’un conjunt d’indicadors anuals públics que permet reflectir i posar llum a una situació, la del món rural català, sovint poc coneguda i presonera d’un seguit d’idees preconcebudes que no sempre es corresponen amb la realitat. L’anàlisi d’aquests indicadors, que són agrupats temàticament –demografia, economia, serveis i qualitat de vida, i territori-, permet traçar una evolució contínua de l’estat del món rural quant a les seves dinàmiques i variables més importants. Així, la principal finalitat de l’Observatori és divulgar, alhora que generar acció a través d’oferir informació i idees clau per a orientar accions o projectes de recerca d’aquelles entitats o administracions que desenvolupen la seva activitat en relació al món rural català.

A més, una de les principals particularitats de l’Observatori és la seva vocació valoritzadora del món rural. És per això que, a banda de fer un seguiment dels indicadors de referència en cadascun dels àmbits analitzats, també duu a terme una comparativa de les dades recopilades per al món rural amb dades relatives a l’àmbit urbà, la qual cosa permet desmentir alguns tòpics molt sovintejats en la nostra societat.