La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Arxiu històric notícies

La reducció de l'atur i la creació d'empreses marquen l'evolució econòmica del món rural dels darrers anys

Segons l’Observatori del Món Rural, impulsat per la Fundació del Món Rural, les zones rurals catalanes tenen una bona qualitat de vida i generen, proporcionalment, més llocs de treball que les àrees urbanes. Aquestes seran algunes de les principals conclusions de la jornada ‘Posem llum i dades al món rural’ que se celebrarà el 5 de desembre a Barcelona.

Tot i comptar amb una menor dinàmica empresarial, a les zones rurals de Catalunya es generen, proporcionalment, més llocs de treball que a les urbanes. Així s’extreu de les conclusions de l’Observatori del Món Rural, un instrument d’anàlisi impulsat per la Fundació del Món Rural que ha agrupat dades de diversos indicadors anuals públics en el període 2015-2016 amb l’objectiu de donar a conèixer, de forma visual i clara, l’estat de situació del món rural català.

L’estudi de l’Observatori recull que, en un àmbit estratègic com és l’economia, el món rural ha tingut en els darrers dos anys una dinàmica positiva: s’han generat empreses, ha augmentat el nombre d’afiliats a la Seguretat Social i s’ha reduït l’atur. Si s’amplia el període d’anàlisi fins al 2014 i ens fixem en el nombre de cotitzants, es pot observar que el món rural ha estat capaç de capgirar la tendència negativa de pèrdua d’afiliats en major mesura que les àrees urbanes.

L’Observatori també destaca la qualitat de vida com un aspecte molt ben valorat i amb molt de potencial als territoris rurals. Per contra, en aquestes àrees es detecten alguns temes pendents de resoldre com el transport públic o l’accés a internet de banda ampla. En aquesta línia, cal destacar que malgrat les millores registrades en l’economia i la qualitat de vida, el món rural català encara no genera prou dinamisme per revertir la problemàtica de la pèrdua de població.

La presentació de l’Observatori del Món Rural serà un dels principals continguts de la jornada ‘Posem llum i dades sobre el món rural’ que se celebrarà el dimarts dia 5 de desembre a la seu del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. En aquesta jornada s’analitzarà a fons la dinàmica social, econòmica i ambiental del conjunt del món rural català i s’oferiran eines i coneixements per estudiar la seva realitat i evolució.

La jornada comptarà amb la presentació de l’estudi ‘La sostenibilitat demogràfica a l’Espanya buida’, elaborat pel Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona, on s’analitzaran i es presentaran dades sobre el fenomen de la despoblació en el món rural posant èmfasi en el cas català.