La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Arxiu històric notícies

El futur de l’Escola Rural, un repte compartit

El passat dissabte 25 de novembre es va celebrar una jornada monogràfica de debat sobre el futur de l'escola rural a Catalunya. La iniciativa, organitzada per l'Observatori de l'Educació Rural de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili i amb la col·laboració de la Fundació del Món Rural, va servir per debatre i analitzar de manera participativaels reptes imminents de la docència en els entorns rurals.

La jornada participativa ‘El futur de l’escola rural a Catalunya’, celebrada el passat dissabte a Tarragona, ha posat sobre la taula els reptes que afronta el sector de l’educació en els entorns rurals. Després d’una conferència inicial sobre el futur d’aquest tipus d’escoles a càrrec de la degana de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona i membre de l’OBERC, Roser Boix,que ha destacat la llarga trajectòria, les especificitats i la diversitat de l’escola rural com a raons que motiven jornades d’anàlisi com aquesta, la jornada va derivar en un procés participatiu d’anàlisi de la situació actual i dels escenaris de futur de les escoles rurals catalanes.

Al llarg d’una hora diversos equips de treball van abordar els 7 reptes de futur identificats com a més estratègics: un currículum contextualitzat; la participació de l’escola en la construcció de projectes comunitaris;la mobilitat dels infants i les seves famílies per anar a l’escola rural;l’autonomia de l’escola en el marc de les Zones Rurals Escolars (ZER); la necessitat d’una formació específica del mestre d’escola rural; i, finalment, l’adaptació de la normativa a les necessitats de l’escola rural i la ZER.

El procés participatiu celebrat aquest dissabte es fruït de les dinàmiques d’anàlisi i discussió iniciades l’any 2013 per l’Observatori d’Educació Rural (OBERC) amb l’objectiu d’aprofundir en el debat sobre l’estat de l’escola rural.

El mapa de la docència en entorns rurals a Catalunya

Catalunya compta, en l’actualitat, amb un total de 89 Zones Escolars Rurals (ZER.) Aquestes sóninstitucions formades per les escoles rurals d’un entorn geogràfic determinat que es consideren com un centre únic i que respecten la identitat pròpia de les escoles que les integren. En tot l’àmbit català, aquestes àrees aglutinen 272 escoles, en les quals estudien 3.357 alumnes d’infantil i 6.940 alumnes de primària.

D’altra banda, també cal tenir en compte que a Catalunya existeixen 61 escoles considerades rurals pel Departament d’Ensenyament però que no estan incloses en una organització ZER. Aquestes escoles són centres de titularitat públicaúnics al poble on es troben situades que no tenen prou alumnes com per formar un grup diferenciat per a cada nivell educatiu.

Amb molta diferència, l’àmbit territorial que té més ZER és la província de Lleida, amb 106 escoles repartides amb 31 ZER que acullen un total de 3.628 alumnes (1.204 d’infantil i 2.424 de primària). Darrerade la demarcació de Lleida trobem la Catalunya Central, amb 44 centres repartits en 16 ZER (1.573 alumnes); les Terres de L’Ebre, amb 38 escoles i 13 ZER  (1.628 alumnes); i el Camp de Tarragona, amb 39 escoles i 13 ZER (1.288 alumnes). Girona disposa de 37 centres repartits en 12 ZER i acull 1.648 alumnes. Finalment, dins de l’Àrea Metropolitana de Barcelona hi trobem 8 escoles repartides en 4 ZER amb 532 alumnes.

Les 5 comarques catalanes que acullen més alumnat matriculat en centres inclosos en una ZER són l’Urgell (477), la Noguera (516), el Baix Ebre (524), l’Alt Empordà (672) i el Segrià (875).