La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Arxiu històric notícies

Entra en funcionament el primer Codi de Bones Pràctiques per garantir un desenvolupament responsable de les curses i marxes per muntanya

El Palau Robert ha acollit la presentació pública d'aquest document innovador que té com a objectiu potenciar les oportunitats que representen per al territori les curses i marxes per muntanya quan es duen a terme de forma responsable i se’n minimitza l’impacte ambiental. El Codi és fruit del consens d'un ampli ventall d'agents implicats en el sector i aporta una visió transversal.

El sector de les curses i marxes de muntanya de Catalunya disposa, des d’avui mateix i per primer cop, d’un Codi de Bones Pràctiques. Aquest matí s’ha presentat públicament al Palau Robert un document pioner i innovador sorgit del consens entre els agents relacionats amb aquesta temàtica, que vol promoure un ús responsable dels entorns de muntanya en la realització de l’activitat física per tal de potenciar les oportunitats que aquests esdeveniments poden representar per al territori si es duen a terme de forma sostenible. La jornada, doncs, ha servit per visibilitzar la unitat d’acció de totes les parts implicades i per posar sobre la taula la necessitat de sumar esforços a fi de garantir la innocuïtat per al medi natural de les curses organitzades en entorns forestals. Tant és així que són diverses les entitats i organitzacions que ja han manifestat el seu compromís actiu i voluntat d’aplicar el nou Codi.

L’acte, organitzat per les entitats que formen part del Grup de Treball del Codi de Bones Pràctiques, ha comptat amb la participació de la directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Montserrat Barniol, el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, Ferran Miralles i amb la conferència a càrrec d’Iker Karrera, corredor de l'equip Salomon i tècnic de desenvolupament rural de Tolomendi. Tot seguit, diversos representants de les institucions, entitats i organitzacions que han integrat el Grup de Treball han explicat més detalls d'aquesta proposta transversal i consensuada. El director executiu de la Fundació del Món Rural, Marc Riera, ha tancat la presentació posant de manifest “la gran utilitat i idoneïtat d'aplicar aquest Codi de Bones Pràctiques”.

Un compendi de recomanacions al servei d’entitats organitzadores, participants i altres actors implicats

El Codi de Bones Pràctiques en l’organització de curses i marxes per muntanya és un document de referència per a la planificació i celebració de curses i marxes per muntanya al medi natural de Catalunya. S’ha elaborat amb l’objectiu d’esdevenir un instrument d’ajuda i millora en l’organització i el desenvolupament d’aquest tipus d’esdeveniments, incloent-ne la planificació, la celebració i les tasques a dur a terme un cop acabat, a fi de garantir la seva compatibilitat amb la conservació del medi natural i amb les activitats dels actors econòmics del territori. A través d’un seguit de recomanacions i pautes de comportament, el Codi vol garantir un desenvolupament adequat, sostenible i respectuós d'aquestes activitats esportives. A més, posa en valor els múltiples beneficis que suposa per al territori fer un ús responsable dels entorns forestals i naturals i identifica els possibles impactes positius que aquestes activitats poden tenir per al territori, com ara la promoció dels espais naturals, la valorització econòmica dels entorns forestals i la difusió de valors de responsabilitat i respecte a la natura.

El document presentat avui és d’aplicació voluntària i està adreçat a entitats públiques i privades dedicades a l’organització de curses i marxes de muntanya; als participants de curses i marxes; a ajuntaments, administracions locals; a propietaris de terrenys i a tota la resta d’agents implicats en l’organització i realització d’aquest tipus d’esdeveniments esportius. Concretament, el Codi neix amb la voluntat expressa d’esdevenir eina d’aplicació pràctica en curses per muntanya, curses d’orientació (no senyalitzades), marxes populars de resistència i duatlons i triatlons de muntanya. No obstant això, també es contempla la possibilitat de fer-ne extensiu el seu ús a altres activitats no motoritzades que necessitin d’organització d’operatiu en el medi natural.

En aquest sentit, l’aplicació del Codi de Bones Pràctiques incorpora fins a cinc tipus d’aspectes a tenir en compte a l’hora d’organitzar o impulsar qualsevol tipus de cursa o marxa per muntanya: l’autorització per part de la propietat dels terrenys; l’autorització de l’administració ambiental; l’anàlisi i mitigació dels impactes ambientals; l’anàlisi dels elements de seguretat i mitigació de riscos; i un conjunt de recomanacions sobre els valors i responsabilitat dels participants envers el territori.

Codi de Bones Pràctiques en l'organització i celebració de curses i marxes per muntanya

Annex I Model Sol·licitud Activitat Esportiva

Annex II Model Memòria Activitat Esportiva

Annex III Model Autorització propietat terrenys forestals

CBP Check list Seguretat

CBP Check list Impactes

CBP Check list Valorització territori