La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Arxiu històric notícies

Un informe d'experts proposa que els espais agraris tinguin un tractament específic dins del planejament urbanístic

  • Avui s'ha presentat el document “Espais agraris. Definició i indicadors per a la seva caracterització” en un acte que ha presidit la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret
  • Serret ha destacat que el document presentat “és una bona base poder avançar en l'elaboració d'un Pla Sectorial Agrari i de la futura Llei del Sòl d'Ús Agrari"
  • L'informe ha estat elaborat pel Grup de Treball d'Espais Agraris i impulsat per la Fundació del Món Rural i la Fundació Agroterritori
  • El consens assolit permetrà avançar en la definició, caracterització i posada en valor efectiva dels espais agraris de Catalunya

"El document que presentem avui -“Espais agraris. Definició i indicadors per a la seva caracterització” - és una bona base per a tirar endavant un Pla Sectorial Agrari i la futura Llei del Sòl d'Ús Agrari" ha destacat la consellera d'Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació, Meritxell Serret. La consellera, que ha inaugurat la jornada de presentació d'aquest informe a la seu de Barcelona del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), ha assenyalat que és un text pioner pel treball en xarxa realitzat i perque ha aconseguit reunir coneixement multidisciplinar i que "demostra la capacitat d'arribar a consensos quan es tracta d'una necessitat país". Per a la consellera es tracta d'un primer pas per establir les bases per mantenir i preservar un recurs bàsic com és el sòl "un sòl fèrtil per a Catalunya i per a les properes generacions que garanteixi la producció d'aliments i la gestió del territori". L'informe ha estat elaborat pel Grup de Treball d'Espais Agraris i impulsat per la Fundació del Món Rural i la Fundació Agroterritori

La presentació també ha comptat amb la presència de Joan Caball, vicepresident de la Fundació Agroterritori, Oriol Anson, director general de Desenvolupament Rural de la Generalitat i vicepresident de la Fundació del Món Rural i Antoni Ferran, membre del Grup de Treball sobre Espais Agraris. Tant la publicació com el grup de treball han estat impulsats per la Fundació del Món Rural i la Fundació Agroterritori i hi han participat representants d'administracions, universitats i centres de recerca, organitzacions pageses i entitats rurals.

El valor de l'espai agrari

El document, que és fruit del consens aconseguit entre els experts que han participat en el Grup de Treball d'Espais Agraris, facilitarà la caracterització dels espais agraris en el planejament urbanístic a partir de la seva identificació (mitjançant d'indicadors objectivables). El document vol ser d’utilitat en la redacció de la futura Llei del Sòl d'Ús Agrari que està desenvolupant-se per part Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i que va ser aprovada a Catalunya com a projecte de llei pel Govern el passat març de 2015 i que en el seu redactat alertava sobre la necessitat de delimitar conceptualment què són els espais agraris al territori. El consens assolit permetrà avançar en la posada en valor efectiva dels espais agraris de Catalunya també des del planejament urbanístic i el Pla Sectorial Agrari.

En l'actualitat, amb la legislació urbanística catalana, el sòl només classifica en tres categories: sòl urbà, sòl urbanitzable i no urbanitzable. L'activitat agrària només era catalogable com a sòl no urbanitzable, sense cap valoració ni atribució més. En aquest sentit, les organitzacions agràries han reivindicat històricament que els espais agraris fossin tractats de manera específica, uns plantejaments que han fet seus el Govern i el Parlament de Catalunya. D'altra banda, diferents documents de planejament urbà, com ara el Pla Territorial General de Catalunya i altres d'àmbit territorial menor, havien reclamat una definició i regulació legal per poder impulsar des de les polítiques públiques la promoció que la producció agrària necessitava.

L'informe divideix els espais agraris en tres modalitats en funció de l'activitat econòmica predominant (agrari, ramader i forestal). Alhora també delimita quines activitats i en quin grau de desenvolupament es poden realitzar en els espais considerats d'interès agrari com ara: el turisme rural o agrari, producció, emmagatzematge i transport d'energia, les infraestructures de comunicacions i telecomunicacions, etc. L'aplicació de les recomanacions del document “Espais agraris. Definició i indicadors per a la seva caracterització”, podria influir, a més del projecte de Llei del Sòl d'Ús Agrari, en les ja vigents lleis forestal i d'urbanisme, a més d'afectacions indirectes en moltes altres reglamentacions i plans d'ordenació urbanística.

Pes del sector agrari

En el món rural l'activitat agrària té un pes important en l'economia, i n'ocupa la major part del territori. La seva definició i protecció són fonamentals per assegurar un desenvolupament sostenible i equilibrat del territori i del mateix sector. L'agroalimentari suposa un 17% del Producte Interior Brut industrial de Catalunya segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística de 2014 i és un sector que ha mostrat la seva fortalesa en els anys de crisi, i un dels elements que, segons l'Atles de la nova ruralitat 2015 impulsat per la Fundación Món Rural, ha fet que, juntament amb el turisme rural, el món rural hagi aguantat la crisi millor que l'urbà. La Fundació del Món Rural promou el debat, la recerca i la reflexió al voltant del món rural les seves necessitats, els seus reptes i l'equilibri territorial i la posada en valor dels seus actius com ara el sector agrari.

“Espais agraris. Definició i indicadors per a la seva caracterització”

Premsa de la Fundació del Món Rural

comunicacio@fmr.cat