La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Arxiu històric notícies

Presentació de l'Agenda per a la innovació i la competitivitat de Catalunya 2015-2020

La Plataforma Coneixement, Territori i Innovació −constituïda per 22 organitzacions entre associacions empresarials i empreses, universitats i institucions públiques catalanes− presenten l’Agenda per a la innovació i la competitivitat de Catalunya 2015-2020. La presentació es farà a càrrec d’Enric Fossas, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i president de l’Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP); Claudi Alsina, Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya; Ramon Adell, vicepresident de Foment del Treball; Josep González, president de PIMEC, i Markku Markkula, president del Comitè de les Regions de la Unió Europea.

L’Agenda, que vol situar la innovació al centre de les prioritats col·lectives i les polítiques públiques, alerta tant al Govern com a la societat en general sobre la situació de davallada de la competitivitat a Catalunya respecte a Europa. Precisament, en un moment en què l'estratègia 2020 de la Unió Europa reconeix i demana que l'impuls a la innovació estigui integrada en el territori.

 

Veure més