La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Arxiu històric notícies

Models d'estatuts per fer efectiu el procediment ràpid de creació de cooperatives

Es poden acollir a aquest procediment les cooperatives agràries, de consumidors i usuaris, de serveis i de treball associat en què el nombre de socis no sigui superior a deu.

 

Veure més