La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Arxiu històric notícies

Línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015

En data 22 de setembre es va publicar la resolució d'ampliació de l'import màxim destinat a aquesta línia d'ajuts. L'import queda establert en un total de 3.759.008,04 euros.

Veure més