La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Arxiu històric notícies

Immigració i alimentació, noves oportunitats per al sector agrari català

Els nous hàbits alimentaris que han portat a Catalunya durant els darrers anys les persones immigrades poden generar noves oportunitats de conreus per a l’agricultura catalana que, en alguns casos, pot produir aquí molts dels productes que actualment s’importen. Per això, des de la Fundació del Món Rural s’ha impulsat l’ estudi per a l’Avaluació tècnico-econòmica de nous cultius en les zones agràries catalanes demandats pel canvi d’hàbits alimentaris” que cerca delimitar en quins productes es concentren les citades noves oportunitats.
La recerca establirà una primera aproximació sobre quins productes han experimentat un increment de la demanda en les principals vies de comercialització catalanes a causa de la introducció de nous hàbits alimentaris originats per la població immigrada en els últims anys i, per tant, quins poden ser més rendibles. A més, determinarà en quines zones agràries del territori català seria viable tècnicament l’explotació dels cultius demandats pel canvi d’hàbits alimentaris segons els condicionants del medi ecològic, estructurals i de la tecnologia de la producció. En darrer lloc, es realitzarà una avaluació econòmica de les explotacions dels cultius viables tècnicament per introduir una nova oportunitat de negoci en el camp agrari català. La recerca s’ha realitzat durant tot l’any 2009 i els resultats i les conclusions es faran públiques a durant el 2010, que poden ser d’especial interès per al sector primari.