La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Línies estratègiques d’actuació

La FMR té com a objectiu promoure la participació de persones, entitats i empreses en l’estudi, investigació i anàlisi de les prioritats estratègiques pel futur del món rural català. D’acord amb aquesta fita, es plantegen diversos projectes i accions que pretenen establir mecanismes facilitadors de la reflexió sobre els problemes específics i/o diferencials del món rural. En aquest sentit, promou i difon debats, estudis, recerques i porta a terme altres actuacions adreçades a trobar models de desenvolupament que reverteixin en la millora de les condicions de vida de les persones que viuen i treballen en l’àmbit rural. Tot fomentant, alhora, el valor de la ruralitat i la idea que el món rural té un valor estratègic per al desenvolupament sostenible del conjunt del país.
La FMR treballa per a trobar models de desenvolupament que reverteixin en la millora de les condicions de vida de les persones que viuen i treballen en l’àmbit rural

Les línies d’actuació estructuren els projectes que porta a terme la FMR de manera transversal i multidisciplinar i són:

 El valor del món rural
 Equilibri territorial i sostenibilitat
 Dinamització econòmica i social