La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Camins ramaders i transhumància a Catalunya

La transhumància i les vies pecuàries formen part del patrimoni social i territorial de Catalunya. Constitueixen un valor patrimonial econòmic, cultural, històric, arquitectònic, paisatgístic i ecològic que és imprescindible preservar.

Estat del projecte: 
Finalitzat
Àmbit d'actuació: 
tota Catalunya
Categories Projectes: 
El valor del món rural
Equilibri territorial i sostenibilitat

Agenda