La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Inici: 
02/06/2009

Camins ramaders i transhumància a Catalunya

La transhumància i les vies pecuàries formen part del patrimoni social i territorial de Catalunya. Constitueixen un valor patrimonial econòmic, cultural, històric, arquitectònic, paisatgístic i ecològic que és imprescindible preservar.

Estat del projecte: 
Finalitzat
Àmbit d'actuació: 
tota Catalunya
Categories Projectes: 
El valor del món rural
Equilibri territorial i sostenibilitat

Agenda