La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Arxiu històric notícies

Un estudi posa de relleu la contribució cabdal de la indústria en el món rural catalàUn estudi posa de relleu la contribució cabdal de la indústria en el món rural català

La recerca impulsada per la Fundació de Món Rural explica com la indústria manufacturera representa en aquest àmbit prop d’un 24% del total de llocs de treball, un percentatge notablement superior al seu pes a les comarques urbanes (14%).

La indústria ha tingut un pes crucial en l’evolució del món rural en els darrers anys de crisi econòmica. Aquesta és una de les principals conclusions de l’estudi Evolució de la indústria manufacturera a les comarques rurals catalanes, una recerca impulsada per la Fundació del Món Rural i desenvolupada per Jordi Rosell i Lourdes Viladomiu, professors del Departament d’Economia Aplicada i membres del Grup de Recerca en Desenvolupament Rural de la Universitat Autònoma de Barcelona. La Fundació del Món Rural posa llum a una realitat força desconeguda del món rural, en aquest cas el seu caràcter industrial. Aquest treball d’investigació, que es va presentar ahir dimecres 4 d’abril a la seu del Consell Comarcal del Moianès, pretén explicar les diferents dinàmiques que ha experimentat la indústria a les comarques rurals a través de detectar quins són els elements sectorials i les dinàmiques comarcals i globals que tenen influència sobre l’evolució del sector industrial al món rural durant el període 2008-2017.

Durant la jornada de presentació de l’estudi també s’ha celebrat una taula rodona sobre el futur de la indústria en el món rural en la qual s’ha pogut escoltar el punt de vista d’Oriol Antúnez, de formatgeria Montbrú, de Sebastià Montsec, de Torçats Montsec i de Marc Capdevila, de Novestec. L’acte ha finalitzat amb les intervencions del president del Consell Comarcal del Moianès, Dionís Guiteras, i del Director General de Desenvolupament Rural, Oriol Anson.

Un estudi exhaustiu sobre la realitat industrial dels territoris rurals

L’estudi comprèn les 22 comarques catalanes que són considerades com a territoris rurals. Aquestes comarques representen quasi el 60% del territori català, però menys del 8% de la població. Per tal de desenvolupar l’anàlisi s’ha emprat metodologia qualitativa i quantitativa per tenir en compte el màxim de factors explicatius de la dinàmica de l’ocupació de la indústria manufacturera i s’ha realitzat una anàlisi exhaustiva a través d’un treball de camp a les comarques de la Noguera, la Ribera d’Ebre i el Moianès.

Segons el director de la FMR, Marc Riera, “el sector industrial ha estat poc estudiat com a element de desenvolupament del món rural català i amb aquesta recerca volem fer un pas endavant en aquesta línia de treball”.

Principals resultats de l’estudi

Al conjunt de comarques rurals catalanes, un de cada quatre llocs de treball correspon al sector manufacturer. En termes relatius, i si ens fixem en el percentatge de l’ocupació total, la manufactura té una importància molt més gran al món rural que en l’àmbit urbà, ja que a les zones urbanes dóna feina a un 14% de la població activa, mentre que al món rural representa un 24% de l’ocupació. Dins el sector industrial, el subsector d’Alimentació i Begudes és, de lluny, la primera activitat manufacturera al món rural. Un posicionament que ha evolucionat en els darrers anys i que ha pres una rellevància significativa tenint en compte la seva estreta relació amb l’activitat agrària i ramadera i la seva capacitat d’arrossegament d’altres sectors clau, com ara el transport o el turisme.

L’evolució des de l’inici de la gran crisi de l’ocupació manufacturera a les comarques rurals ha estat millor que al conjunt de Catalunya. Mentre l’ocupació manufacturera al període 2008-2017 queia un 20,6% a Catalunya, a les comarques rurals ho feia per sota del 15%.

"L'estudi és un primer pas que ha permès fer una diagnosi de la situació i que assenyala algunes propostes per seguir impulsant la indústria com un element cabdal del món rural", destaca el director de la FMR, Marc Riera.