La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Arxiu històric notícies

Conclusions de la jornada Qui treballarà la terra? Accés a terres i edificacions agràries en desús

Ja estan disponibles les conclusions de la jornada celebrada el passat 8 de juny al CaixaFòrum de Barcelona.

Conclusions.