La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Arxiu històric notícies

El Patrimoni: una eina cabdal per al desenvolupament del territori

La Fundació del Món Rural (FMR) presentarà el proper dia 22 un valuós estudi que té com a objectiu identificar el patrimoni existent al món rural català i posar en valor el seu paper en el desenvolupament econòmic i social del territori.

La Sala de la Casa de la Volta al Turó de la Seu Vella acull el proper dijous 22 de juny, a partir de les 10 hores, la presentació de l'estudi 'Patrimonis rurals: reconeixements i perspectives', un treball que identifica el patrimoni existent a les àrees rurals catalanes, analitza al detall l’aprofitament que s’està fent dels diferents tipus de béns identificats i posa en valor la rellevància d’aquests actius de cara al progrés socioeconòmic del país. En un esforç notable per tal d’esdevenir pedagògic i clar, l’estudi inclou mapes, gràfiques i altres tipus de recursos divulgatius que pretenen explicar al gran públic la rendibilitat social i econòmica del patrimoni rural, fent palès l’estret vincle que existeix entre patrimoni i desenvolupament local.

En una jornada que compta amb el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració del Centre d’Estudis Comarcals del Segrià, l’Institut Ramon Muntaner, el Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida i el Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida, els assistents podran conèixer de primera mà els arguments que fan del patrimoni rural un actiu de primer ordre en les estratègies de desenvolupament del territori en matèria econòmica, ambiental, social i cultural.

Tenint en compte el caràcter marcadament cultural de la jornada, el lloc escollit per a la realització de l’acte és la Seu Vella, un dels elements més icònics i destacats del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Lleida i de les terres de ponent. I per tal d’aprofitar un marc tan incomparable, està prevista una visita guiada pel recinte tot just abans d’inaugurar la jornada.

Un treball pioner

L’estudi que serà presentat el dia 22 de juny representa el primer intent rigorós i sistematitizat de quantificar i ubicar els beneficis que aporta el patrimoni rural al desenvolupament del territori. En paraules del director de la FMR, Marc Riera, “estem davant d’un valuós treball en el camí cap a una major visibilitat i reconeixement de la importància cabdal del patrimoni rural en el desenvolupament dels municipis i els territoris, un paper sovint desconegut o oblidat”.