La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Arxiu històric notícies

Presentació del Codi de Bones Pràctiques en l’organització de curses i marxes per muntanya

El Palau Robert acull el proper divendres 2 de juny la presentació en societat d’un innovador document que té com a objectiu minimitzar l'impacte ambiental dels esdeveniments esportius que es realitzen a la muntanya i en entorns forestals o rurals. El procés d’elaboració del Codi ha comptat amb la participació d’un ampli ventall d’organitzacions i actors, que uneixen esforços a fi de promoure un ús responsable d’aquest tipus d’entorns.

En un acte organitzat conjuntament per totes les entitats que formen part del Grup de Treball del Codi de Bones Pràctiques, el proper divendres 2 de juny es presenta el Codi de Bones Pràctiques en l’organització de curses i marxes per muntanya, un valuós document on s'exposen un seguit de recomanacions i pautes de comportament per garantir un desenvolupament adequat, sostenible i respectuós d'aquestes activitats esportives arreu de Catalunya. El Codi, a més, posa en valor els múltiples beneficis que suposa per al territori un ús responsable dels entorns forestals i naturals.

La presentació, que es durà a terme a la Sala Cotxeres del Palau Robert a partir de les 10 hores, està oberta a la participació de totes aquelles persones, col·lectius i entitats que vulguin conèixer de primera mà aquest conjunt de bones pràctiques, un recull que no només fomenta la prevenció de possibles conflictes i promou valors socioculturals i ambientals, sinó que també incideix de forma específica en la responsabilitat individual dels corredors que participen en aquest tipus d'esdeveniments esportius.

Montserrat Barniol, directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, seran els encarregats d’obrir un acte que també comptarà amb una conferència a càrrec d’Iker Karrera (corredor de l'equip Salomon i tècnic de desenvolupament rural de Tolomendi) i la participació de diversos representants de les organitzacions i actors que han participat en el Grup de Treball. En aquest sentit,  la jornada servirà també per visibilitzar la unitat d’acció de totes les parts implicades i posar sobre la taula la necessitat de sumar esforços a fi de garantir la innocuïtat per al medi natural de les curses organitzades en entorns forestals.  

Una proposta de consens i transversal

El Codi de Bones Pràctiques en l’organització de curses i marxes per muntanya neix amb la vocació d’esdevenir un document de referència per a totes les parts implicades sobre els requeriments que les curses i marxes de muntanya haurien de tenir en compte per portar-se a terme de forma responsable i sostenible. En aquest sentit, el Codi s’adreça no només a corredors, empreses que es dediquen a l’organització d’activitats esportives a la muntanya, espònsors i altres agents implicats en l’organització de curses, sinó també als actors del territori on aquestes es desenvolupen, com ara ajuntaments i altres administracions locals, associacions de propietaris forestals, òrgans gestors d'espais naturals o ens de promoció turística.  És per això que el procés d’elaboració del Codi ha comptat amb la participació d’un ampli ventall d’actors i organitzacions, que fan del document una proposta transversal i de consens.

Des de la Fundació del Món Rural es convida els mitjans de comunicació i totes les persones, col·lectius i entitats del sector a participar en aquesta presentació del Codi de Bones Pràctiques, contribuint així a fer-ne difusió amb l'objectiu d'assegurar, de cara al futur, un ús sostenible, segur i responsable del patrimoni natural i l'entorn paisatgístic durant la celebració d'activitats esportives.