La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Béns Comunals, un sistema d’organització del passat per gestionar el present

Resum del projecte: 

El vincle entre la societat i el seu territori i la seva participació en la presa de decisions que l’afecten és el tema principal de la jornada. Darrerament ha augmentat molt l’interès per les oportunitats que poden oferir els sistemes de governança comunal tant a escala local com regional per donar respostes creatives i efectives als reptes de gestió i conservació territorial difícilment assumibles des de l’administració o les iniciatives privades. La participació directa de la població local en la presa de decisions és un avantatge important que es reivindica. No s’ha de fer altra cosa que mirar al passat per aprendre a gestionar millor el present.

Texte1 per al El projecte i els eixos
 
Texte2  per el Perquè del projecte
 
Texte3  per a Actuacions