La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

INFORMACIÓ LEGAL

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) s’informa a tots els usuaris i visitants sobre la informació legal relativa a l’empresa propietària del portal ubicat a www.fmr.cat

Nom: Fundació Món Rural
CIF: G25586066
Adreça: Av. Prat de la Riba, 27, altell 1ª
25008 Lleida (Espanya)
Telèfon: 973229360
Correu electrònic: fmr@fmr.cat

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

La utilització d’aquest lloc web està subjecte a l’acceptació de les següents condicions d’ús. El sol fet d’accedir a aquesta web i utilitzar els seus continguts, implica que l’usuari ha llegit i accepta totes les condicions.

La Fundació Món Rural, es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis de les Condicions Generals i, en general de tots els elements que integren el disseny i la configuració d’aquesta pàgina web. Igualment,  també es reserva el dret de suspendre, temporalment o definitivament, l’accessibilitat a les seves pàgines web.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de Protecció de Dades LOPD, garantim la confidencialitat de les dades personals, i el compromís de que cap de les dades personals seran compartides amb altres organitzacions, empreses o persones. L’usuari podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en compliment del que estableix aquesta llei.

MODALITATS DE REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D’acord amb aquesta normativa, l’Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l’obra i, a més, la transformació de l’obra per fer-ne obres derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

a) No desnaturalitzar el sentit de la informació.
b) Citar sempre la font de la informació.
c) Mencionar la data de l’última actualització de la informació.
d) Cal citar sempre l’autor o el titular dels drets.