Orientacions didàctiques i metodològiques  i relació  dels materials de l’Atles de la nova ruralitat  amb el nou currículum de Ciències Socials.

L’Atles de la Nova Ruralitat ens ofereix uns materials que constitueixen una eina bàsica perquè l’alumnat conegui el territori de Catalunya. En els darrers anys s’han produït una sèrie de canvis en diferents àmbits com la població, els usos del sòl o els mitjans de comunicació. La realitat és canviant i el territori i les activitats humanes  també canvien. Malgrat tot, hi ha aspectes que encara perviuen. Aquest concepte clau “canvi-continuïtat” és un dels aspectes a treballar amb l’ajut de l’Atles de la Nova Ruralitat.

pdf descarregar les orientacions didàctiques