per descarregar la imatge premeu     
Quadre 7.1. La caracterització socioeconòmica dels municipis de Catalunya a partir delscontrastos camp-ciutat (Classificació base del mapa 7.4)
    7.1