per descarregar la imatge premeu     
Quadre 3.1. Components principals de la producció final agrària a Catalunya, 2013
    3.1