per descarregar la imatge premeu     
Mapes 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4. Les TIC i el seu ús a la llar per comarques, 2013
   5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Mapa 5.5. Generació de residus municipals i percentatge de recollida selectiva percomarques, 2013
   5.5