per descarregar la imatge premeu     
Mapes 4.1 i 4.2. Evolució de l’ocupació municipal i comarcal 2008-2014; afiliats noagraris
4.1 i 4.2
Mapa 4.3. Percentatge d’aturats per municipi, 2014
4.3
Mapes 4.4, 4.5, 4.6 i 4.7. Evolució del nombre de treballadors per grans sectors noagraris per comarques, 2008-2014
4.4, 4.5, 4.6, 4.7
Mapa 4.8. Capacitat d’atracció laboral; treballadors no agraris sobre població residentadulta, 2014
4.8
4.5. Ocupació per grans sectors d´activitat per comarques, 2007.
4.9
4.6. Distribució del producte interior brut per grans sectors per comarques, 2007.
4.10
Mapa 4.11. Rutes gastronòmiques de Catalunya, 2015
4.11
Mapa 4.12. Els espais de la memòria històrica, 2015
4.12
Mapa 4.13. Mapa de la transhumància a Catalunya; principals camins ramaders, 2010
4.13
Mapa 4.14. Places en allotjaments de turisme rural segons tipologies per comarques,2014
4.14
Mapa 4.15. Implantació de parcs de producció d’energia eòlica, 2013
4.15
Mapa 4.16. Artesans alimentaris segons tipologia per comarques, 2014
4.16