per descarregar la imatge premeu     
Mapa 3.1. Total d’ocupats en el sector agrari i en la indústria alimentària percomarques, 2014
3.1
Mapa 3.2. Evolució del nombre d’ocupats en la indústria alimentària per comarques,2000-2007 i 2008-2014
3.2
Mapa 3.3. L’especialització productiva agrària comarcal; orientacions productivespredominants
3.3
Mapes 3.4 i 3.5. Magnitud de la producció agrària total (PET) comarcal en euros, 2009;cartograma de la producció total i mitjana per explotació
3.4 i 3.5
Mapa 3.6. Total d’unitats ramaderes (UR) per comarques i evolució entre 1999 i 2009
3.6
Mapa 3.7. Sector vitivinícola: elaboradors de vi, cellers i zones de denominació d’origen
3.7
Mapa 3.8. Sector oleícola: almàsseres i zones de denominació d’origen, 2015
3.8
Mapa 3.9. Elaboradors de formatges frescos i madurats, 2015
3.9
Mapa 3.10. Evolució del nombre d’explotacions agràries per grans àmbits territorials,1962-2009
3.10
Mapa 3.11. Nombre d’explotacions agràries per comarques segons dimensió econòmica,2009
3.11
Mapa 3.12. Treball familiar i treball assalariat per comarques en unitats de treball anual(UTA), 2009
3.12
Mapa 3.13. La mà d’obra familiar; titulars i altres familiars per comarques, 2009
3.13
Mapa 3.14. Caps d’explotació familiar de 65 i més anys per comarques, 1999 i 2009
3.14
Mapa 3.15. L’agricultura a temps parcial; caps d’explotació segons grau de dedicacióper comarques, 2009
3.15
Mapa 3.16. Presència de dones titulars d’explotacions agràries prioritàries (EAP) percomarques, 2014
3.16
Mapa 3.17. L’agricultura empresarial; orientació tecnicoeconòmica de les EAP i pes deles que tenen personalitat jurídica per comarques, 2014
3.17
Mapa 3.18. Incorporació de joves agricultors i pes de la dona, període 2007-2014
3.18
Mapa 3.19. Escoles de capacitació agrària: mitjana de matriculats (del curs 2011/2012 al 2014/2015) i relació amb l’activitat agrària
3.19