per descarregar la imatge premeu     
Mapa 2.1. La dinàmica demogràfica municipal en els períodes 2001-2008 i 2008-2014
2.1
Mapa 2.2. La dinàmica demogràfica comarcal en els períodes 2001-2007 i 2008-2014
2.2
Mapa 2.3. Creixement natural per comarques, 2001-2005 i 2008-2013
2.3
Mapes 2.4 i 2.5. Creixement migratori per comarques, 2001-2005, 2008-2010 i2011-2013
2.4 i 2.5
Mapa 2.6. Pes de la població de 65 i més anys per municipi, 2014
2.6
Mapa 2.7. Sobreenvelliment de la població per comarques, 2007 i 2014
2.7
Mapa 2.8. Llars integrades només per gent gran, en percentatge, 2011
2.8
Mapa 2.9. Llars amb algun membre de 65 i més anys, 2011
2.9
Mapa 2.10. Població jove (<15 anys) per municipi, 2007 i 2014
2.10
Mapa 2.11. L’inici del retorn; migració exterior d’origen estranger, 2011-2013
2.11
Mapa 2.12. Població que no ha completat els estudis primaris per comarques, 2011
2.12
Mapa 2.13. Estudiants universitaris matriculats. Pes sobre la població jove de 18 a 26anys, 2012
2.13
Mapa 2.14. Taxa d’activitat femenina, 2001 i 2011
2.14