per descarregar la imatge premeu     
Mapa 1.1. La població municipal; els municipis de menys de 2.000 habitants i els 10municipis més petits de Catalunya, 2014
   1.1
Mapa 1.2. L’evolució secular de la població comarcal, 1860-2014; cartogrames percomarques i àmbits
   1.2