per descarregar la imatge premeu     
Gràfics 7.1 i 7.2. Pes i dinàmiques municipals segons les seves característiques rurals.
   7.1 i 7.2