per descarregar la imatge premeu     
Gràfic 6.1. Evolució anual de la construcció d’habitatge nou entre el 2008 i el 2014segons la magnitud demogràfica municipal
   6.1
Gràfics 5.2, 5.3 i 5.4. Despeses, ingressos i deute dels ajuntaments segons el nombred’habitants del municipi. Liquidació de pressupost, 2013
   6.2