per descarregar la imatge premeu     
Gràfic 5.1. Disponibilitat de serveis i equipaments públics segons la magnituddemogràfica municipal a la demarcació de Lleida, 2009
   5.1
Gràfics 5.2, 5.3 i 5.4. Despeses, ingressos i deute dels ajuntaments segons el nombred’habitants del municipi. Liquidació de pressupost, 2013
   5.2, 5.3, 5.4