per descarregar la imatge premeu     
Gràfic 4.1. Evolució del percentatge d’atur segons la magnitud dels municipis,2008-2014
4.1
Gràfic 4.2. Evolució de l’ocupació per sectors productius no agraris segons la magnitudmunicipal, 2008-2014
4.2
Gràfic 4.3. Distribució de l’ocupació per grans sectors no agraris segons la magnituddemogràfica municipal, 2014
4.3
Gràfic 4.4. Evolució de la pràctica de l’esquí alpí, total de visitants/dia a les estacionscatalanes, 1986-2015
4.4