per descarregar la imatge premeu     
Gràfic 3.1. Evolució del nombre de caps de les espècies ramaderes principals,1930-2013
3.1
Gràfic 3.2. Evolució de les hectàrees de producció ecològica dels principals conreus,2000-2015
3.2
Gràfic 3.3. Evolució de les explotacions agràries i dels treballadors en UTA, 1989-2013
3.3