per descarregar la imatge premeu     
Gràfics 2.1 i 2.2. Evolució demogràfica segons la grandària dels municipis, 1960-2014
   2.1 i 2.2
Gràfic 2.3. Distribució de la població catalana per grans grups d’edat, 1900-2013
   2.3