per descarregar la imatge premeu     
7.1. Les percepcions politicoideològiques de la ruralitat i la seva evolució.
7.1
7.2. Les necessitats econòmiques i socials des del punt de vista de la nova societat rural i des del punt de vista de la societat agrarista.
7.2
7.3. Valoració de la qualitat de vida i aspectes positius i negatius per àmbits territorials.
7.3
7.4. Caracterització municipal segons el nivell de dotacions i el dinamisme socioeconòmic i la incidència demogràfica.
7.4
7.5. Superfície i població de les comarques i zones de muntanya segons la Llei 2/1983.
7.5