per descarregar la imatge premeu     
6.1. La jerarquia urbana; els dotze municipis més poblats, 1857-2007.
6.1
6.2. Localització dels habitatges de segona residència propietat de les famílies catalanes.
6.2
6.3. Incidència econòmica, social i mediambiental del desenvolupament de la segona residència.
6.3
6.4. Els processos de transformació dels usos a les àrees periurbanes.
6.4
6.5. Nous usos i valoració de la diversitat funcional de l´espai rural.
6.5
6.6. Els espais naturals de protecció especial segons la Llei 12/1985 del Parlament de Catalunya.
6.6
6.7. Contrast entre els recursos i les demandes d´aigua de les dues grans conques en què es divideix Catalunya (plans hidrològics).
6.7
6.8. Elements patrimonials construïts destacats en la conformació del paisatge agrari.
6.8