per descarregar la imatge premeu     
2.1 Evolució de la població per grans àmbits territorials, 1960-2007
2.1
2.2. Les pèrdues demogràfiques comarcals en els darrers 150 anys, població 2007 i moment de màxim poblacional.
2.2